بیمه عمر ایران

نماینده برتر بیمه ایران، ایزدی کد 20707

تعهد بیمه زندگی مان برای از کار افتادگی

 نقص‌عضو يا ازكارافتادگي دائم  در بیمه زندگی مان یعنی طی اتفاق و حادثه ای دچار قطع، تغيير شكل و يا بهر شکل عدم توانايي کار کرد درست عضوي از بدن است. از کارافتادگی دائم و قطعی تا دو سال بعد از وقوع حادثه نیز تحت پوشش بیمه عمر است.

و بیمه غرامت مربوطه را طبق شرايط بیمه نامه عمر فرد بیمه شده و ضمائم آن و جدول نقص عضو میپردازد. 

موارد نقص عضو و از كارافتادگي دائم كلي:

نابينايي كامل و دائم هر دو چشم

۲- از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع دو دست، حداقل از مچ

۳- از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع دو پا، حداقل از مچ

۴- از كارافتادگي دائم و كامل يا قطع يك دست و يك پا، حداقل از مچ

۵-از دست دادن هر دو پنجه‌ها

۶- قطع كامل نخاع

۷- ناشنوايي كامل و دائم هر دو گوش

۸- برداشتن فك پايين.

ناشنوایی در بیمه عمر

از کار افتادگی بیمه عمر

شرایط بیمه زندگی مان برای مزایای از کار افتادگی

لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱
ارسال شده توسط نماینده برتر بیمه ایران ایزدی ۵۸۴۱ ﺳﻪشنبه 29 فروردین 1396, 13:07:00

مطالب بیمه عمر ایران، بیمه زندگی مان. بیمه مان کاملترین و لوکس ترین بیمه از نظر بیمه مرکزیست که با توجه به دولتی بودن بیمه ایران و توانگری بسیار بالای شرکت ایران معین، پکیج بیمه عمری بسیار قوی و بی رقیب در بازار بیمه ایجاد کرده است. عزیزان توجه کنید خرید بیمه عمر لحظه ای نیست و قلق های زیادی دارد و مشاوره ی بیمه عمر دقیقی می خواهد. بیمه عمر قراردادی طولانی مدت است که انتخاب نماینده ای با سابقه ی مناسب و مطرح در شرکت بیمه می تواند همراهی مطمئن برای سالهای پیش روی شما باشد. ایزدی نماینده برتر سالهای ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۵. تاسیس از سال ۸۴. ۸۸۳۴۳۶۰۶

بیمه عمر راهی ساده و منطقی برای سرمایه گذاری با مبالغ اندک در کنار پوشش های فوت عادی - بیمه عمر، فوت بر اثر حادثه - بیمه عمر ، نقص عضو ، هزینه پزشکی ناشی از حادثه، سرطان، بیماریهای خاص(سکته و پیوند اعضای داخلی). با امکان دریافت وام بدون ضامن و سفته در بیمه عمر و حقوق بازنشستگی مادام العمر