بیمه عمر ایران یا تامین اجتماعی

جدای از سود بالاتر بیمه عمر نسبت به تامین اجتماعی چه مزایای دیگری دارد؟

تفاوت های بیمه عمر با بیمه تامین اجتماعی:

   ۱- بیمه عمر ایران تا ۳۵ مبلغ حق بیمه ی ماهیانه سرمایه فوت می دهد (مثلا برای حق بیمه ماهی صد هزار تومانی سرمایه فوت ۴۲ میلیون تومانی قابل دریافت هست) اما در بیمه تامین اجتماعی سرمایه فوت بسیار اندک است.

    ۲- انتخاب حق بیمه ها در بیمه عمر ایران بسیار متنوع است  میتوانید از ماهیانه ۵۰ هزار تومان شروع کنید و حداکثری ندارد افراد با طبقه بندی اقشار و افکار متفاوت بیمه عمر هایی با حق بیمه های متفاوت می زنند اما در بیمه تامین اجتماعی ۷درصد از حقوق ماهیانه حق بیمه می شود و قابل انتخاب نیست.

    ۳- در بیمه عمر ایران همه افراد می توانند بیمه شوند و نياز به اشتغال در محل يا تاييد بازرس تامين اجتماعي نميباشد و مناسب براي خانمهاي خانه دار يا كودكان هم هست اما در بیمه تامین احتماعی بازرس دائما چک میکند و اشتغال اولین شرط ان است.

    ۴- حقوق تامين اجتماعي فقط براي شخص بازنشسته ، يا همسر و فرزندان مجرد متوفي شامل ميگردد ولي اين حقوق بازنشستگی در بیمه عمر مادام العمر و به استفاده كننده مشخص شده در بيمه نامه تعلق گرفته و قابل انتقال به وراث است و وراث و ذینفعان را خود بیمه شده با درصدها و اولویت های مختلف مشخص می کند.

    ۵- از انتهای سال دوم به بعد می توانید در بیمه عمر ایران نود درصد ارزش بازخرید (اصل و سود پولتان) را وام بگیرید. هر وقت تسویه کردید وام جدید می گیرید اما بیمه تامین اجتماعی امکان وام ندارد.

   ۶- بیمه عمر ایران قابلیت برداشت از اندوخته دارد تامین اجتماعی ندارد.

    ۷- در بیمه عمر ایران اگر در اثر حادثه فوت صورت گیرد ارزش بازخرید + سرمایه فوت عادی + سرمایه فوت حادثه (که خودش به میزان یک تا سه برابر سرمایه فوت خواهد بود) پرداخت می شود. در تامین اجتماعی این تنوع وجود ندارد.

   ۸- در بیمه عمر ایران درصورت از کار افتادگی دائم تا ده سال مستمری به میزان یک تا سه برابر حق بیمه سالیانه ، مستمری از کار افتادگی پرداخت می  پرداخت می شود اما در تامین اجتماعی  كمك هزينه ازكارافتادگي بصورت جزئي و درصدي به نسبت ميزان ازكارافتادگي تاشي از انجام كار است.

   ۹- پوشش بیماری های خاص در بیمه عمر ایران (سکته مغزی و قلبی و جراحی عروق کرونر، پیوند اعضای درونی) ۲۵درصد سرمایه فوت ((۲۰ میلیون تومان)) و پوشش سرطان در بیمه عمر بصورت جدا ۵۰درصد سرمایه فوت ((۳۰ میلیون تومان)) ، نقص عضو، پزشکی حادثه در بیمه عمر ایران وجود دارد اما در تامین اجتماعی بشرط مراجعه به مراكز درماني طرف قرارداد خدمات را  ارائه مي دهد.

    ۱۰- سقف پوشش بیمه عمر ایران تا ۱۰۶ سالگی است. اما بیمه تامین اجتماعی براساس مدت پرداخت حق بيمه و حداكثر 30 سال امکانپذیر است.

    ۱۱-  در بیمه عمر ایران زمان پرداخت اندوخته سرمایه گذاری بعهده بیمه شده است و بیمه عمر یک کودک نیز بعد می تواند بازخرید شود اما در تامین اجتماعی باید به سن قانونی تعیین شده از نظر بازنشستگی برسد.

 

بیمه عمر یا تامین اجتماعی

مقایسه حقوق بازنشستگی و مزایا در بیمه عمر ایران و تامین اجتماعی

بیمه عمر و بازنشستگی
لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱

توضیحات