بیمه عمر. هم سود هم فوت -انیمیشن

ساده ترین کاری که بیمه عمر ایران انجام میده چیه

اصلی ترین خدماتی که بیمه عمر  ارائه می ده چیه؟ 
بیمه عمر مثل چوب دو سر طلاست. چه زنده باشیم چه نباشیم برامون پول میسازه. البته این اتفاق تو ایران میفته که بیمه عمر راهی برای سرمایه گذاری هم هست. یعنی چی. یعنی ما ماهیانه یه پولی رو جمع میکنیم. روی این پول سود میاد. اگر زنده بمونیم در انتهای قرارداد پولهایی که جمع کردیم و سود تضمینی که روش اومده و سود مشارکت در منافعی که هر سال اضافه شده بهمون پرداخت میشه (بنا بردرخواست خودمون یا به صورت یکجا یا بصورت مستمری مادام العمر). اما اگر فوت صورت بگیره، سرمایه فوتمون بعلاوه پولی که تا اون لحظه به بیمه داده بودیم بعلاوه سودهایی که روی این پول اومده به بازمانده هامون داده میشه. (بازمانده هارو هم خودمون میتونیم انتخاب کنیم)..
پس در هر صورت بیمه عمر برد برده. زنده باشیم برده، نباشیم هم برده 

سناریوهای بیمه عمر ایران

بیمه عمر، سرمایه فوت و سرمایه گذاری. چه درصورت فوت چه زندگی سرمایه داده می شود

بیمه عمر چیه
لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱

توضیحات