بیمه مسئولیت حامی

بیمه مسئولیت حامی - مخارج فوت و کفن و دفن 
بیمه مسئولیت حامی، در ازای دریافت مبلغ ناچیزی، شما یا اقوامتان را برای یکسال بیمه ای می کند که اگر خدی نکرده فوت شدند، کلیه ی هزینه های مرتبط به کفن و دفن و مراسم و ایاب و ذهاب و غیره رو پرداخت می کنه. باتوجه به نوین بودن این نوع بیمه، برای اطلاعات بیشتر حتما تماس بگیرید و برای ارسال سفارش به پائین صفحه اصلی مراجعه کنید.