بیمه عمر ایران

نماینده برتر بیمه ایران، ایزدی کد 5841

 بیمه عمر برای صفر تا پانزده ساله ها

بیمه عمر ایران کودک نوجوان

پرداخت ماهیانه 100 هزار تومان
20 سال بعد 1.45.060.897 تومان
؟ سال بعد مشاوره بیمه عمر

 

پرداخت ماهیانه  150 هزار تومان
20 سال بعد 219.431.604 تومان
؟ سال بعد مشاوره بیمه عمر

 

پرداخت ماهیانه  200 هزار تومان
20 سال بعد 293.800.960 تومان
؟ سال بعد مشاوره بیمه عمر

برای دریافت جداول پرداختی به دلخواه شما و مشاوره رایگان بیمه عمر تماس بگیرید

88343606   88831243

ارسال شده توسط izadi چهارشنبه 27 دی 1391, 03:32:00