جدول بیمه عمر جامع زندگی کودک و نوجوان

ارسال شده توسط izadi چهارشنبه 27 دی 1391, 03:32:00

 بیمه عمر برای صفر تا پانزده ساله ها

بیمه عمر ایران کودک نوجوان

پرداخت ماهیانه 15000 تومان
5 سال بعد 10.915.805ريال
10 سال بعد 45.013.078ریال
15 سال بعد 128.390.054ريال
20 سال بعد 320.195.015ريال
؟ سال بعد مشاوره بیمه عمر

 

پرداخت ماهیانه 20.000 تومان
5 سال بعد 15.721.014ريال
10 سال بعد 62.789.606ريال
15 سال بعد 177.207.553ريال
20 سال بعد 439.424.063ريال
؟ سال بعد مشاوره بیمه عمر

 

برای دریافت جداول پرداختی به دلخواه شما و مشاوره رایگان بیمه عمر تماس بگیرید

88343606   88831243