جدول بیمه عمر جامع زندگی کودک و نوجوان

ارسال شده توسط izadi چهارشنبه 27 دی 1391, 03:32:00

 بیمه عمر برای صفر تا پانزده ساله ها

بیمه عمر ایران کودک نوجوان

پرداخت ماهیانه 100 هزار تومان
20 سال بعد 1.45.060.897 تومان
؟ سال بعد مشاوره بیمه عمر

 

پرداخت ماهیانه  150 هزار تومان
20 سال بعد 219.431.604 تومان
؟ سال بعد مشاوره بیمه عمر

 

پرداخت ماهیانه  200 هزار تومان
20 سال بعد 293.800.960 تومان
؟ سال بعد مشاوره بیمه عمر

برای دریافت جداول پرداختی به دلخواه شما و مشاوره رایگان بیمه عمر تماس بگیرید

88343606   88831243