بیمه عمر ایران

نماینده برتر بیمه ایران، ایزدی کد 20707

بیمه گذار کوچولوی ما ( ه . ق ) که در نزد ما بیمه عمر و جامع زندگی کودکان داره و نیاز به پیوند قلب اورژانسی داره درخواست غرامت امراض خاص از بیمه ایران نمایندگی ایزدی کرده که در پرسه بررسی و نتایج پزشکان برای دریافت این غرامت می باشند . (( برای این کوچولو لطفا دعا فرمایید ))

پنجشنبه 28 خرداد 1394, 12:46:00

توضیحات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است