سود مشارکت در منافع سال 95 بیمه عمر ایران زندگی مان

سود تضمینی بیمه عمر که 16درصد هست. مشارکت در منافع چه؟

امسال سود بیمه زندگی مان 21 درصد اعلام شد که یعنی 5 درصد بیشتر از آنچه در قرارداد لحاظ شده است. تیم فنی در حال انتقال میزان سود بیمه نامه های عمر به ذخیره ریاضی بیمه عمری ها هستند. مبارک همه ی دوستان بیمه عمری بیمه ایران بخصوص مشتریان عزیز  این نمایندگی (ایزدی 5841)

سود مشارکت در منافع سال ۹۵ بیمه عمر ایران

بیمه مرکزی سود تضمینی کلیه شرکت های بیمه را برای بیمه عمر ۱۶درصد محاسبه کرده است اما سود مشارکت در منافع متفاوت است و امسال در بیمه عمر ایران ۲۱ درصد اعلام شده است

سود بیمه عمر سال ۹۵
بیمه ایران نماینده برتر- ایزدی کد ۵۸۴۱