نماینده برتر شدیم

با حمایت های شما عزیزان نماینده برتر سال ۹۵شدیم

نماینده برتر بیمه ایران ایزدی کد ۵۸۴۱ دیروز جشن بیمه ایران بود و امسال هم به لطف خدا و شما دوستان عزیز برای چهارمین بار نماینده برتر شدیم. خیلی خوشحالیم و از شما ممنونیم.

نفر سوم از سمت چپ: محمود ایزدی کد ۵۸۴۱