پرداخت عابر بانکی بیمه عمر ایران

حق بیمه های بیمه عمر از طریق عابر بانک - شماره کارت جدید بیمه ایران برای اقساط بیمه عمر

پرداخت اقساط بانک ملت بیمه عمر بصورت عابر بانکی برای بیمه زندگی مان (ورژن جدید بیمه عمر ایران):

انتقال وجه / حساب اصلی / انتقال وجه به سایر کارت ها / شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۸۸۱۱۸۲۶۰

مبلغ/ شناسه/ تائید

 

پرداخت اقساط بانک ملت بیمه عمر بصورت عابر بانکی برای بیمه جامع زندگی (ورژن قبلی بیمه عمر ایران):

انتقال وجه / حساب اصلی / انتقال وجه به سایر کارت ها / شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۸۵۶۳۶۴۵۴

مبلغ/ شناسه/ تائید

 

پرداخت اقساط بانک تجارت از طریق عابر بانک برای  مشتریان قدیمیمون - قبل از سال ۹۰ که اسم بیمه عمرشون بود. : عمر و پس انداز

/انتقال وجه / واریز به حساب سازمان ها  /شماره کارت / شماره شناسه  /وارد کردن مبلغ  / شماره کارت   ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۴۳۸۳۰۵

دقت کنید این روش پرداخت فقط مخصوص  بیمه عمرهای قبل از سال ۹۱ است (عمر و پس انداز) که از بانک تجارت برای پرداخت استفاده می کردند. و برای بیمه های جامع زندگی و مان نیست

 

بیمه عمر زندگی مان و بیمه عمر جامع زندگی از طریق اینترنتی هم قابل پرداخت هستند. با دو روش وبسایت پرداخت اینترنتی اقساط بیمه عمر ایران و درگاه بانک ملت برای پرداخت اقساط بیمه عمر اما تنها راه پرداخت بیمه عمر و پس انداز (از طریق بانک تجارت) عابر بانک است.

 

پرداخت قسط های بیمه عمر با عابر بانک

روش پرداخت اقساط حق بیمه عمر ایران از طریق عابر بانک ملت و تجارت

پرداخت بیمه عمر ایران عابر بانکی
لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱

توضیحات

موبینا
View User Profile for موبینا
پنجشنبه 26 مرداد 1396, 10:31:19

من همیشه بیمه عمرامو اینترنتی ریختم هیچوقت مشکلی نبوده..