چرا ما فقیریم ۲

دلیل فقر ما ایرانی ها قسمت ۲

چرا ما ایرانی ها فقیریم؟

۲- رسانه ها

سریال هایی که با ذهن نیمه هوشیار میبینیم بیشتر از آنچه فکر میکنید در تصمیم گیری ها و انتخاب مسیر زندگیمان تاثیر گذارند. در این سریال ها خانواده های سالم, با نمک, مهربون, درستکار و انسان , فقیر و بی پولند و نقش آدم خوبه ی داستانو بازی میکنن و خانواده هایی که بدجنس, خطاکار, کلاهبردار و دزد و قاچاقچی, زورگو و فاسد هستند ثروتمندن! در جمله بسیار مسخره و کلیشه ای به نظر میاد ولی در عمل هنوز که هنوزه مدلسازی اغلب داستان ها و سریال هاییست که مشاهده میکنیم. این برنامه ها که از کودکی دیده ایم در ذهنمان چنان الگویی ساخته که ناخواسته و نادانسته از آن پیروی میکنیم

۳- باورهای اشتباه مذهبی

خدا روزی رسونه و روزیمون در همین حده : این حرفو کسی میزنه که داره تلاش فراوان میکنه و بقیشو توکل میکنه. نه برای توجیه تنبلی و عدم استفاده ی درست از خرد و نعمت هایی که خدا بهمون داده. لیس للانسان الا ما سعی.. زیر سوال بردن مفهوم اختیار.

ادامه دارد

منطقی پولدار بشید

نماینده برتر بیمه ایران ایزدی کد 5841

بیمه عمر قلقل زیاد داره. بسپرینش به ما

چرا ما ایرانیها فقیریم قسمت دو

طرز فکر فقیر بودن ما ایرانی ها، رسانه ها و باورهای غلط

لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱