کلاهبرداری بیمه عمر پرونده کشیش

گزارش جنایی کلاهبرداری از بیمه عمر توسط یک کشیش با کشتن فردی معلول

در سال 2010 کشیش سابق و موسس یک کلیسای کوچک، کوین پوش، به جرم قتل لموئل والاس، مردی کور  و عقب مانده ی ذهنی محاکمه شد. پوشی حدود 4 ماه قبل به عنوان مدیر اجرایی خانه ی خیریه و غیرانتفاعی که والاس هم درانجا نگه داری میشد استخدام شده بود. قبلتر نیز در 4 موسسه خیریه ی دیگر نیز مشغول به کار بوده است

جریان ازین قرار بود که جسد والاس، نزدیک توالت عمومی یک پارک پیدا شد درحالی که سه گلوله به سر او شلیک شده بود. پرونده قتل به جریان افتاد تا اینکه مسئول بیمه عمر والاس، به پلیس گزارش داد که نام فردی به اسم کوین پوشی، بعنوان وارث والاس برای دریافت مبلغ 400 هزار دلار سرمایه فوت بیمه عمر، نوشته شده است. دو نفر دیگر نیز در این لیست حضور داشتند که قبلتر به مرگ طبیعی فوت شده بودند. بدین تربیت پوشی مورد بازجویی قرار گرفت.

هنگامیکه خانه پوشی را میگشتند یک دفترچه خاطرات پیدا کردند که در روز قتل والاس، نوشته شده بود: " پروژه ی ال- دبلیو تکمیل گشت". ال دبلیو به وضوح مخفف لموئل والاس است اما پوشی آن را پروژه ی تمیزکردن خانه اش عنوان کرد.

تحقیقات ادامه یافت و پوشی اعتراف کرد. او قبلتر سرمایه ای به مبلغ 50 هزار دلار از کمک های مردمی به کلیسای کوچکی که به مدت دو سال اداره می کرده درآورده بود. این سرمایه را به دو برادر ادمکش به نام های عمر کلی و کریم کلی می دهد تا والاس کور و معلول را بکشند. این دو نفر والاس را از جلوی خانه موسسه خیریه ربوده و نزدیک توالت پارکی در ان حوالی با شلیک سه گلوله از پشت سر، به قتل می رسانند.

اما وکیل عمر و کریم ادعا کرد که این دو نفر بی گناه هستند و پوشی صرفا بخاطر کم کردن جزای جرمش برای انها پاپوش درست کرده است.

پوشی که به حبس ابد و 105  سال اضافه! محکوم شد در نهایت دلیل همکاری با پلیس و اعترافش را اعلام کرد: میخواهم ارتباط بین خودم و خدایم را درست کنم.

گزارش کلاهبرداری از بیمه عمر

پرونده جنایی کلاهبرداری از بیمه عمر - کشیش اسبق کوین پوشی

لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱

توضیحات