استعلام ارزش بازخرید بیمه عمر
سن:
حق بیمه (هزار تومان):
تعداد سالهای قرارداد:

مبلغ تضمینی ارزش بازخرید با سود 16درصد و افزایش سالیانه 20درصدی حق بیمه

مشاوره بیمه عمر

ضمانت بیمه عمر

در انتقال صحیح اطلاعات دقت فرمائید بیمه عمر شما در سیستم مرکزی بیمه عمر ثبت می شود. سفارشات ناقص مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

09212059746   88343606

 

نرخ درصد افزایش در بیمه عمراز عوامل تاثیر گذار بر ارزش بازخرید بیمه وضعیت سلامتیست. یکی از معیارهای سلامتی استاندارد بودن قد و وزن طبق جدول استانداردهای بین المللی است. در سمت راست صفحه می توانید قد و وزن خود را جستجو کنید تا از اضافه نرخ احتمالی مطلع گردید.

دوستان گاها وقتی متوجه میشوند بدلیل بالا یا پایین بودن استاندارد وزن یا بعضی از شاخص های سلامتی اضافه نرخ پزشکی خوردند، نگران می شوند درصورتی که این درصد ها انچنان تاثیر گذار نیست. تاثیر اضافه نرخها را در شکل ملاحظه میکنید