آمار فروش بیمه مان

نمودار فروش بیمه مان در یکسال اول

بیمه مان (زندگی مان) به تازگی یکسالگی خود را جشن گرفته است و در مجله ی مربوط به خود، آمار زیر را درج کرده است که با شما به اشتراک میگذاریم:

میزان فروش بیمه مان

بیمه زندگی مان