آيين نامه بيمه هاي عمر (زندگي)(شماره ۶۸)


آيين‌نامه شماره ۶۸

 بيمه‌هاي زندگي و مستمري

مصوب  ۹۰.۰۹.۲۲

  • مؤسسات بيمه مكلفند كليه بيمه‌نامه‌هاي زندگي و مستمري خود را بر اساس مقررات اين آيين‌نامه صادر نمايند.
  • نرخ سود فني علي‌الحساب: حداكثر نرخ سود فني در بيمه­‏نامه­هاي با مدت حداكثر پنج سال، ۱۸ درصد، در بيمه­نامه‏هاي با مدت حداكثر تا ده‌سال، ۱۸ درصد براي پنج سال اول و ۱۵ درصد براي مدت مازاد بر پنج سال اول و در بيمه‌نامه‌هاي با مدت بيش از ده سال، ۱۸ درصد براي پنج سال اول و ۱۵ درصد براي پنج سال دوم و ۱۰ درصد براي مدت مازاد بر ده سال. بيمه مركزي موظف است، هر دو سال يكبار نرخ سود فني را مورد بازنگري قرار دهد و پيشنهاد لازم را به شوراي عالي بيمه ارائه كند. بديهي است سود فوق‌الذكر علي‌الحساب بوده و سود حاصل از كاركرد سرمايه شركت (سود دوران مشاركت) نيز به آن افزوده مي‌شود. (۲۲/۱۲/۹۰- ۱/۶۸)
  • مؤسسات بيمه مكلفند در انواع بيمه‌‏هاي زندگي جز در بيمه‌هاي خطر فوت زماني، بيمه‌گذاران بيمه‏ هاي زندگي خود را در حداقل ۸۵ درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه‌هاي مذكور سهيم نمايند.
  • مؤسسات بيمه موظفند جدول بازخريد بيمه را به بيمه‌نامه‌هاي صادره ضميمه و تحويل بيمه‌گذار نمايند. در جدول مزبور بايد مشخص شود كه در صورت بازخريد بيمه‌نامه در انقضاي هر سال از مدت بيمه چه مبلغي عايد بيمه‌گذار خواهد شد.
  • هرگاه مبلغ بيمه براي خطر فوت در يك يا چند بيمه‌نامه عمر انفرادي صادره توسط يك يا چند شركت بيمه براي يك بيمه‌شده از دو ميليارد ريال متجاوز باشد مؤسسات بيمه بايد پس از جلب نظر بيمه مركزي به صدور بيمه‌نامه مبادرت نمايند. بيمه مركزي مي‌تواند حداكثر مبلغ بيمه مذكور را سالانه تغيير دهد.

×××× بازدید کننده گرامی مطالب بالا دقیقا مطابق بندهای آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی بوده و تمامی موسسات طبق بند 1 مکلفند براساس این آیین نامه عمل کرده و هیچ کجای این آیین نامه از سودهای پیش بینی در ارزش بازخریدی استفاده نگردیده و فقط سود علی الحساب و سود حاصله از کارکرد سرمایه شرکت در سود دوران مشارکت باید افزوده گردد . 

پس در هنگام خرید این نوع بیمه نامه توصیه ما بر چند فاکتور می باشد: (( البته این قسمت تذکر فقط مختص این مشاور می باشد نه دستور و آیین نامه وکاملا سلیقه ای می باشد ))

1- انتخاب نوع برند 

2- قدمت و نوع خدمات و پشتیبانی***بیمه ایران با سابقه بیش از 8 دهه در صنعت بیمه و بیمه عمر در خدمت شما عزیزان می باشد ***