بانک مرکزی ضامن سپرده مردم در بانک ها نیست

سرمایه گذاری در بانک یا بیمه عمر؟!

اخباری که امروز توسط باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد : 


* با همه این اوصاف، ورشکستگی برخی از صندوق‌ها و مؤسسات بانکی خصوصی در طول سالهای گذشته، نگرانی هایی را در برخی از اذهان عمومی در خصوص ریسک سپرده گذاری در چنین مراکز و نهادهایی ایجاد کرده است. اگر تا چندی پیش، ذهنیت قاطبه مردم این بود که در صورت به مخاطره افتادن سپرده‌ها و وجوه دریافت شده از مردم، بانک مرکزی تضمین کننده حفظ، عودت و احیای آن (در صورت بروز نارسایی‌های احتمالی و مواردی همچون ورشکستگی، سوء استفاده یا...) خواهد بود، اما با اعلام خبری مبنی بر عدم تضمین بانک مرکزی در خصوص سپرده‌های عمومی، عمق این نگرانی‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت.  *

* محقق و پژوهشگر عرصه اقتصادی گفت: البته در طول ماه های گذشته، بانک مرکزی هشدارهایی در خصوص بانک‌هایی که با سودهای اغوا کننده بانکی و فراتر از نرخ مصوب و متعارف به پرداخت سود در قبال سپرده های عمومی مبادرت می ورزند، مطرح نموده اما اشاره به چنین کلیاتی کافی نیست و می‌طلبد با اعلام رتبه بندی ، آگاهی عمومی نسبت به وضعیت بانک‌ها و به تبع آن شناخت و انتخابی صحیح برای سپرده گذاری افزایش یابد.*

لازم به ذکر است بیمه مرکزی بر تمام شرکت های بیمه نظارت کامل دارد و تضمین تمامی سرمایه گذاری های بیمه های عمر را انجام میدهد. نیاز به یاداوری نیست که بیمه ایران تنها بیمه دولتیست و از سال ۱۳۱۴ به امر خدمت رسانی به متقاضیان بیمه پرداخته است، در تمام شرایط حادث شده در تاریخ ایران همچنان پایدار بوده است، همچنین دارای حامیان بین المللی نیز هست. برای ادامه ی تفاوت های سرمایه گذاری در بانک یا بیمه عمر کلیک کنید

سرمایه گذاری در بانک یا بیمه عمر

بانک مرکزی ضامن سپرده های مردم در بانک ها نیست

لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱