به تعویق نیندازید

تصور کنید الان سال 1404 خورشیدیست....

یعنی ده سال دیگر...

و امروز خودتان را بیمه عمر "نکردید"...

چه حالی دارید وقتی که فرصت ده سال پیش را از دست دادید؟

دیگران این فرصت را از دست نداده و حال خوشحال و مغرور, سرمایه ی تصمیم گیری صحیح ده سال پیش خود را دریافت میکنند. اما شما نه... زمانتان را از دست داده بودید و اکنون دستتان خالیست.

بارها و بارها خودتان را ملامت خواهید کرد . دیگران هم شما را سرزنش خواهند کرد...

همسر, فرزندان, پدر و مادر و...

این را می گویم چون زیاد دیده ام. تجربیاتی که در این نمایندگی و بین دوست و آشنا برایمان بوجود آمده, داستان بالا را بارها برایمان تکرار کرده است.

به حال و روز آینده ی خود فکر کنید