بیمه عمر ایران برای نابینایان و ناشنوایان

آیا افراد نابینا و یا ناشنوا می توانند بیمه عمر دریافت کنند؟

بله مسلما این دوستان هم می توانند از شرایط سرمایه گذاری و پوشش های بیمه عمر برخوردار شوند:

"صدور بیمه نامه عمر انفرادی برای افراد نابینا و ناشنوا با شرایط جسمی سالم، بدون محدودیت سرمایه فوت به هر علت و پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه تا یک برابر سرمایه فوت و بدون ارایه سایر پوشش های تکمیلی حادثه و ازکارافتادگی، با رعایت شرایط سنی مندرج در جدول فوق الذکر و با در نظر گرفتن حداقل 50 درصد اضافه نرخ (بر اساس نظر پزشک معتمد) امکان پذیر است."

 تنها فرقی که در بیمه نامه لحاظ می شود، پوشش های مربوط به حادثه است. بر اساس استانداردهای جهانی بیمه، هر بیمه شده ریسک خاصی را بهمراه دارد. بعنوان مثال احتمال سکته برای افراد بالای شصت سال، تا حدی بالاست که ریسک پرداخت غرامت سکته برای شرکت های بیمه به افراد بالای شصت سال توجیه اقتصادی پیدا نمی کند. بنابراین این پوشش برای تمام افراد بالای شصت سال حذف می شود (از ابتدای بیمه نامه در جدول مذاکره و صدور مشخص است). برای دوستان نابینا یا ناشنوا، ریسک حادثه زیاد است بنابراین پوشش های مربوط به حادثه در بیمه نامه آنها لحاظ نمی شود. اما پوشش های دیگر مانند سرطان، امراض خاص (سکته قلبی، مغزی، جراحی کرونر قلب، پیوند اعضای داخلی بدن ) و همچنین پوشش فوت عادی، و فوت بر اثر حادثه ممنوعیتی ندارد. 

مشاوره جهت مذاکره و صدور بیمه عمر برای افراد ناشنوا بصورت چتی (متنی) در واتس اپ، بله، و تلگرام صورت می گیرد.

مشاوره جهت مذاکره و صدور بیمه عمر برای افراد نابینا بصورت تلفنی، ویس در واتس اپ، بله و تلگرام انجام می گیرد. 

09212059746

خانم صدقی

نمایندگی ایزدی 20707