بیمه عمر برای چه کسایی یک الزامه؟

اگر بیمه عمر برات سنگینه، حتما بخرش!

"اگه میبینی پرداخت بیمه عمر برات سنگین میشه، مطمئن شو که شدیدا به این بیمه نیاز داری"

گاهی وقتها متقاضی مشاوره ی بیمه عمر میگه پرداخت این مبلغ برام سخته. مثلا دانشجو ام یا هنوز کار و کاسبی محکمی ندارم و نمیتونم از پس حق بیمه ها بر بیام... این حرف نشون  میده که زندگی این فرد به شدت نیازمند بیمه عمره. اگه بیمه عمر نداشته باشه و خدای نکرده دچار حادثه یا سکته و سرطان بشه، چطوری میخواد از پس مخارجش بر بیاد؟ اگه نون بیار خانوادست و خدای نکرده فوت بشه، خانوادش چطوری میتونن بدون اون دووم بیارن؟ چه کسی مخارج رو پر میکنه؟

داشتن بیمه عمر یه کار لوکس و دلبخواهی نیست. یه بایده که گروهی از مردم،  خوش باورانه نادیدش میگیرن. روی عمر خود قمار نکنید و زودتر برای خودتون و تک تک اعضای خانواده بیمه عمر و سرمایه گذاری تهیه کنید...