بیمه عمر و مادرها

بیمه عمر مادراز زمانی که بعنوان بازاریاب از منزل شروع بکار کردم، برای رفع نیازهای سلامتی متکی به بیمه ی همسرم شدم. وقتی اولین فرزندم در سال 85 بدنیا آمد، کاملا متوجه شدم که شدیدا به بیمه عمر نیاز دارم. از کجا معلوم که زندگی چه نقشه ای برایم کشیده. به همه ی مادرها بخصوص آنهایی که در منزل کار می کنند توصیه می کنم حتما خود را بیمه عمر کنند.
یکی دو دقیقه به تمام کارهایی که برای خانواده ی خود انجام میدهید فکر کنید. آشپزی، نظافت، مراقبت از فرزندان، بازی با آنها و بی شمار کار دیگر تا خوشی و سلامتی را برای آنها تامین کنید. درسته، کسی که پول آور یا به قولی نان آور خانه ی شماست همسرتان است. اما این شمایید که می توانید سرمایه را ذخیره کنید.
مادری که از خانه کار می کند باید نقش خدمتکار، آشپز و پرستار بچه را بخوبی ایفا کند. پس در قبال آن در بسیاری از خرج های زندگی صرفه جویی انحام میدهید. با وجود تمام این مسائل در ذهن خود، به این فکر کنید که اگر شما نباشید، خانواده تان چه کار خواهند کرد؟ آیا همسرتان می تواند از پس تمام وظایفی که شما انجام می دهید برآید یا آیا می تواند مخارج آن وظایف را تامین کند؟ بدون وجود بیمه عمر، جبران مبالغی که توسط حضور شما ذخیره می شد بسیار سخت می شود.
الان که دلیل ضرورت بیمه عمربرای یک مادر خانه دار، بیشتر برایتان جا افتاد ، سوال بعدی اینست که مبلغ قرارداد بیمه عمرم چقدر باشد کافیست؟ این مبلغ بسته به درآمد و بودجه ی ماهیانه ی شماست که مطمئنم نمایندگی ایزدی می تواند در تصمیم گیری آن کمکتان کند همانطور که به من و دوستانم کمک کرد.

امروز و فردا نکنید. چه باشیم چه نباشیم، تنها دغدغه مان کودکانمان هستند.

توضیحات