بیمه مان و فعالیت های خطرناک

فوت ناشی از ورزش های هیجان انگیز و نحوه دریافت سرمایه فوت بیمه مان

متقاضیان بیمه عمر و زندگی مان بیمه ایران که به ورزش های هیجانی و خطرناک (خطرناک از نظر بیمه) علاقمند هستند، موقع عقد قرارداد حتما به ما اعلام کنند تا با پرداخت حق بیمه ی مان اضافی، فوت ناشی از حادثه این موارد را تحت پوشش داشته باشند:

 هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه (هوایی، زمینی، ریلی و دریایی) در مسابقات

 پروازهای اکتشافی

هر نوع تمرین و آموزش غواصی

پرواز هوایی

پرش با چتر نجات (سقوط آزاد)

هدایت کایت و یا سایر وسایل پرواز بدون موتور

بیمه مان  فعالیت های خطرناک

در غیر اینصورت در صورت فوت در حین انجام فعالیت های بالا، فقط ارزش بازخریدی بیمه نامه به بازماندگان تعلق میگیرد.

توضیحات