بیمه مان

بیمه "مان" بیمه جدیدیست از بیمه ایران. همه ی مزایای بیمه های قبلی + مزایای جدید را داراست. نمایندگی ایزدی جزو اولین و شاید تنها نمایندگانیست که  تسلط کافی برای مشاوره و صدور این بیمه ی نوظهور بیمه ایران, را داراست. در صورت تمایل به داشتن این بیمه با مزایا و سودی بسیار بیش از آنچه تا کنون شنیدید سفارش آنلاین دهید  یا با ما تماس بگیرید.

 


بیمه زندگی مان

فرم بیمه زندگی مان