جدول تفاوت بیمه های عمر!؟! دروغ یا واقعیت

رقابت ناسالم برخی شرکت های بیمه ای در فروش بیمه عمر

توجه توجه⚠️⚠️⚠️
📣📣📣به دوستان خود اطلاع دهید
با گزارشات مکرری که از شما دوستان عزیز گرفتیم متوجه شدیم: برخی از نمایندگان شرکت های خصوصی بیمه, بیمه عمر خود را با بیمه های دیگر از جمله بیمه عمر ایران مقایسه میکنند. و بصورت جدول تحویل می دهند. این اتفاق اگر به درستی صورت میگرفت به شدت به نفع بیمه ایران بود. اما مسئله اینجاست که برخی نمایندگان این شرکت ها  جهت بزرگنمایی فعالیتهایشان , از "بیمه قدیمی" بیمه ایران جهت مقایسه با بیمه خودشان استفاده میکنند. قبل از اینکه بیمه "مان" (بیمه عمر جدید بیمه ایران) در سه سال پیش ایجاد شود, بیمه عمر "جامع زندگی" فروش میرفت که مزایای منحصر به فرد خود را داشت اما با آمدن بیمه "مان" متقاضی "بیمه مان" بسیار زیاد شد و بعد از آن, نمایندگان از بیمه "جامع زندگی " استفاده نمیکنند. 
حال در این جداول کذب جهت گمراه ساختن مشتری: فعالیت ها و مزایای امروزی فلان بیمه, با فعالیت ها و مزایای بیمه ی حداقل سه سال قبل بیمه ایران که تحت عنوان "جامع زندگی" بود مقایسه می شود. نه "بیمه مان" !!! 
چراکه اگر مقایسه درست انجام شود به ضرر ایشان تمام می شود
گرچه لازم بذکر است از نظر ما, بیمه های شرکت های دیگر هم به اندازه کافی خوب هستند. اینکه مشتری کدام بیمه عمر را انتخاب کند به خودش مربوط است. اما اینکه نمایندگان این شرکت ها با گول زدن و دروغ بافتن پشت رقیب مشتری به دست آورند قابل چشم پوشی نیست.
لطفا به دوستان خود اطلاع دهید با چشم باز بیمه عمر انتخاب کنند. مزایای هر بیمه عمر را از نماینده ی همان بیمه بپرسند نه از بیمه رقیب.
با تشکر
بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد 5841 نماینده برتر 91 92 93