جعل فوت برای سرمایه فوت

تظاهر به مردن برای غرامت سرمایه فوت بیمه عمر چند میلیون دلار

استفان کلاوی روانشناسی پولدار که در لندن صاحب چندین ملک و آپارتمان بود با همسر روسی و دو فرزندش زندگی می کرد. در سال 2008 ، این زن و شوهر برای جراحی سینه ی خانم نلی کلاوی ، به روسیه سفر کردند. در روسیه به یک کارمند مرده شورخانه رشوه دادند تا اسم آقای کلاوی را بعنوان متوفی درج کند و گواهی فوتش را صادر کند. آنها ایده ی کلاهبرداری از بیمه عمر را از پرونده ی جان داورین (در اپیزودهای قبلی توضیح داده شده است) الهام گرفته بودند.

نلی کلاوی با گردی که ادعا می کرد خاکستر همسرش است به خانه بازگشت و از سه بیمه عمر همسرش، مبلغ 1.7 میلیون دلار غرامت بعنوان سرمایه فوت گرفت. از سوی دیگر، استفان کلاوی با پاسپورتی جعلی به نام مردی مرده، وارد بانکوک شد و در آنجا به زندگی ادامه داد. همسر و فرزندانش در تدارک پیوستن به او بودند که یک پستچی از راز او با خبر شد و او را لو و تحویل مقامات داد. مقامات تایلند این مرد 54 ساله را دیپورت کردند و به بریتانیا برگرداندند. استفان به جرایم خود اعتراف کرد و به دو سال و هشت ماه حبس محکوم شد...

جعل فوت برای سرمایه فوت بیمه عمر

پرونده کلاهبرداری از بیمه عمر با جعل مرگ

کلاهبرداری از بیمه عمر
لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱

توضیحات