ذینفع عجیب بیمه عمر

ذینفع سرمایه فوتچارلز ون میلار، وکیل و سرمایه گذار کانادایی مشهور و شوخ طبع، در وصیت نامه اش چنین نوشت:

"این وصیت نامه نامتداول است چرا که من هیچ فرد وابسته یا خانواده ای ندارم و هیچ وظیفه ای برای ارثیه گذاشتن بر دوشم نیست. کاری که میخواهم انجام شود، دلیلی بر نابخردی من است. آنچیز که به جا می گذارم اثباتیست بر حماقتم در جمع آوری و حفظ پول بیش از آنچه مورد نیازم بوده است. سپس او اعلام کرد که اموال و سرمایه فوتش ده سال بعد از مرگش، به پول نقد تبدیل شود و  در تورنتو به زنی پرداخت گردد که بیشترین زایمان را در آن زمان داشته است! بدین ترتیب در سال 1936 شش زن که بیشترین تعداد فرزند را داشتند، ذینفع او شدند و هر یک 125 هزار دلار دریافت کردند

توضیحات