شرایط آزمایش بیمه عمر

چه کسانی نیاز به آزمایش قبل از صدور بیمه عمر دارند؟

1- متقاضیان بیمه عمری که سرمایه فوت آنها بیش از پانصد میلیون تومان می شود.

2- متقاضیان بیمه عمری که بین پنجاه و یک تا شصت سال سن دارند و سرمایه فوت بیمه آنها بالای دویست میلیون تومان می شود.

3- متقاضیان بیمه عمری که بین شصت و یک تا هفتاد سال سن دارند و سرمایه فوت بیمه آنها بالای صد میلیون تومان می شود.

4- متقاضیان بیمه عمری که بالای هفتاد و یک سال دارند.

5-متقاضیان بیمه عمری که از سلامت کامل برخوردار نیستند. متقاضی بیمه، تمام بیماری های حال حاضر، سابقه بیماری ها و جراحی ها را به ما  اعلام می کند. ما بعنوان نماینده، به نظر پزشک شعبه می رسانیم. به صلاحدید پزشک شعبه، و بنابر شدت بیماری، ممکن است انجام آزمایش بیمه عمر ضرورت پیدا کند.

6-متقاضیان بیمه عمری که پدر یا مادر یا سایر اعضای درجه یک خود را زیر شصت سالگی از دست داده اند (به دلیلی غیر از تصادف). یا این افراد زیر شصت سالگی بیمار شده اند. (مطابق مورد 5 اقدام می شود)

 

نکات مهم:

آزمایشات در بیمه عمر ایران رایگان است. ودیعه ای برای صدور معرفی نامه به مراکز آزمایش طرف قرارداد از متقاضی بیمه عمر دریافت می شود. که بعدا از اولین حق بیمه او کسر می گردد. یعنی بعنوان پرداختی ذخیره و سرمایه گذاری بیمه شده در نظر گرفته می شود. 

معمولا تمام مراحل از زمان صدور پرسشنامه تا دریافت جواب آزمایش و صدور بیمه نامه طبق آن، درصورت همکاری متقاضی بیمه در مراجعه به مراکز جهت انجام آزمایش در اسرع وقت، زیر ده روز به طول می انجامد. 

آزمایش خون، ادرار، عکس قفسه سینه، نوار قلب و ویزیت متخصص قلب همگی در یک مرکز و به توالی انجام می شوند. این فرایند معمولا یکساعت طول می کشد.

 

برای مشاوره دقیقتر و صدور معرفی نامه تماس بگیرید یا شرایط خود را در واتس اپ/تلگرام/بله بفرمایید.

09212059746 صدقی