صرفه جویی در خرید شب عید

می دانیم که با صرفه جویی در هزینه های شب عید، چاله چوله های زیادی را می توانیم پر کنیم! پس چند نکته برای صرفه جویی در خرید لباس برای سال نو را در نظر داشته باشید:
• در حالت آرامش و با تمرکز خرید کنید.
گوش دادن به موزیک آرامش بخش میتواند بسیار مفید باشد. 
• وقتی خسته یا گرسنه هستید یا حوصله ندارید خرید نکنید.
• تنها خرید کنید.
دوستان در هنگام خرید به شریک جرم بدل می شوند: ممکن است شما را به خرید های تشویق کنند که نه خیلی دوست دارید و نه احتیاج.
• از خودتان بپرسید “این را کجا خواهم پوشید؟”
• مقایسه کنید.
اگر لباسی که می خرید را بیشتر از لباسی که موقع خرید تنتان است دوست ندارید، آن را نخرید.
• به خاطر داشته باشید که کار فروشنده فروختن است.
هر قدر خوش رو و دوستانه رفتار کنند، یا به شما برای خرید مناسب ترین لباس کمک کنند، در نهایت قصد دارند به شما بفروشند یا حتی شما را مشتری دائمی خود کنند. این کار آن ها ست. فروشنده دوست شما نیست، پس زیاد تحت تاثیر حرف های او قرار نگیرید و اطمینان حاصل کنید آنچه می خرید را می خواهید و نیاز دارید.
• فقط به خرید هایتان فکر نکنید.
نوروز وقت با هم بودن است. با دغدغه و نگرانی در مورد خرید آن را برای خودتان خراب نکنید و سعی کنید در کنار خانواده از آن لذت ببرید

توضیحات