قانون تاخیر در پرداخت حق بیمه عمر

اگر اقساط بیمه رو به موقع ندیم چی میشه؟

تاخیر در پرداخت حق بیمه عمر: در صورت تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه, حق بیمه خطر فوت و هزینه های مرتبط از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه (با احتساب وام های دریافتی) تامین می شود.   پوشش خطر فوت بیمه نامه تا آخرین روز تکافوی حق بیمه ، از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه معتبر خواهد بود و
پس از آن بیمه نامه معلق می گردد.
کانال تلگرام بیمه زندگی مان 
تبصره: در صورت تعلیق بیمه نامه، بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه مقرر در مهلت 60 روزه، اقدام به برقراری
مجدد بیمه نامه از ساعت 24 روز پرداخت حق بیمه را نماید. برقراری مجدد بیمه نامه پس از سپری شدن مهلت مذکور،
صرفا با موافقت بیمه گر امکان پذیر می باشد. بدیهی است در زمان تعلیق، بیمه گر هیچ گونه تعهدی نسبت به پوشش
های بیمه ای نخواهد داشت.

تعویق پرداخت حق بیمه عمر

اگراقساط بیمه عمر را دیر پرداخت کنیم چه می شود

لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱