قتل برای سرمایه فوت بیمه عمر

ویدیوی پرونده قتل و کلاهبرداری از بیمه عمر اپیزود یازده : بل گانس

 

قاتل زنجیره ای بل گانس، بیش از 40 نفر را در بین سالهای 1884 و 1908 کشت قبل ازینکه کوچکترین ردپایی بجای گذارد ناپدید شد

گانس متولد نروژ بود و در جوانی به امریکا مهاجرت کرد. مرگ های پشت سر هم که همگی منجر به دریافت سرمایه فوت بیمه عمر بود بوقوع پیوستند. شایعاتی پشت سرش بود مبنی بر اینکه او مردهای ثروتمند را به مزرعه ی خود می کشاند و آنها هرگز باز نمیگردند. مقام ها نهایتا باقی مانده ی اجساد بیش از 40 قربانی را در مزرعه ی او یافتند بدون اینکه کوچکترین اثری از خودش پیدا کنند.... جزییات ماجرا در ویدیو...

بیمه عمر و قاتل زنجیره ای زن

بیمه عمر مسبب قتلهای زنجیره ای شد. زنی که برای سرمایه فوت به بچه های خودش هم رحم نکرد و 40 نفر را کشت

بیمه عمر و قتل
لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱

توضیحات