قطع دست برای بیمه !

کلاهبرداری از بیمه با قطع دست

در سال 2008 ، جرالد هاردین و یک مرد دیگر در باغی مشغول به هرس کردن شاخ و برگ درختان بودند که از عمد دست دوست خود را با اره برقی قطع کردند و از صاحب باغ شکایت کرده و 671 هزار دلار از بیمه مسئولیت آنجا غرامت دریافت کردند. بیمه به این عمل شک کرد و این سه نفر در بازجویی های انجام شده، به جرم خود اعتراف کردند.

هاردین بعنوان نقشه ریز اصلی به 250 هزار دلار جریمه و 20 سال زندان محکوم شد!

قطع دست برای دریافت غرامت بیمه!

کلاهبرداری برای دریافت غرامت بیمه با قطع دست

قطع دست برای بیمه
لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱

توضیحات