مدت زمان صدور بیمه عمر

چقدر طول میکشه بیمه عمر صادر شه؟ (ویدیو)

زیر 50 ساله ها که هیچ مشکل پزشکی و نیازی به آزمایش پزشکی ندارن، نیم ساعته صادر میشه.

آزمایشی ها، یکهفته ای

کودکان زیر 7 سال، بعد از دریافت برگه پزشک