موارد آزمایش قبل از صدور بیمه عمر

آیتم هایی که در آزمایش رایگان بیمه عمر توسط پزشک بررسی می شوند

آزمایش بیمه عمر

آزمایشات خون و ادرار، عکس قفسه سینه، ویزیت متخصص قلب بهمراه نوار قلب. این آیتم ها توسط پزشک شعبه بررسی می شن و بنا بر سن و سابقه بیماری ها، اجازه صدور به نماینده داده میشه. این آزمایش ها مختص افرادی هستند که واجد شرایط آزمایش رایگان قبل از صدور بیمه عمر هستن و همه بهش نیاز ندارن. توضیح آزمایشات را در ویدیوی پایین مشاهده کنید: