ودیعه ی آزمایش بیمه عمر

افزایش هزینه ی ودیعه آزمایش بیمه زندگی مان

متقاضیان عزیز بیمه عمر توجه کنید ودیعه ی آزمایش بیمه عمر ایران از 160 هزار تومان به 170 هزار تومان تغییر کرده است . این مبلغ صرفا ودیعه است و بعنوان حق بیمه محاسبه میگردد و در واقع آزمایشات و چکاپ کامل بیمه عمر ایران کاملا رایگان است. درصورتیکه متقاضی بیمه عمر بدلیل بیمار بودن و داشتن ریسک بالای فوت، امکان بیمه عمر شدن را نداشته باشد، این مبلغ ودیعه به اون بر گردانده می شود.

همیشه سالم و شاد باشید

ایزدی 5841

توضیحات