پرونده کلاهبرداری از بیمه عمر اپیزود ۵

گزارش جعل سرمایه بیمه عمر به قیمت معلولیت

پرونده کلاهبرداری از بیمه عمر اپیزود ۵:

شانون ایگلند با خودروی اخرین مدل بی ام دبليوی خود در راه خانه بود که متوجه زنی باردار شد که کنار اتوبان ایستاده و منتظر کمکی برای تعمیر ماشین خود است. شانون ایستاد پیاده شد و هنگام کمک متوجه شد ماجرای این زن یک تله است. مردی از پشت خودرو بیردن پرید و با شاتگان به شانون شلیک کرد. گلوله به پای او اصابت کرد. در بیمارستان بدلیل شدید بودن حادثه مجبور شدند پای شانون را قطع کنند.
این داستانی بود که شانون برای مامور بیمه عمر خود تعریف میکرد تا بتواند سرمایه ی نقص عضو و معلولیتی که برایش بوجود امده بود را خسارت بگیرد..
بازرس بیمه عمر تحقیقات خود را شروع کرد. مهاجمین چه انگیزه ای داشتند؟ انها حتی خودروی بی ام دبلیوی شانون، کیف پول یا ساعت او را ندزدیده بودند!
سابقه شانون در فرم اولیه ثبت نام بیمه عمر و  معلولیت پاک بود اما با بررسی بیشتر مشخص شد او چند سال قبل بدلیل کلاهبرداری محکوم شده بوده و در فرم اطلاعات دروغ نوشته است.
جالب اینجا بود که قرارداد بیمه عمر شانون درست یکهفته قبل از حادثه بسته شده بود و این شک ها را بیشتر میکرد.
شانون زیر بار اتهام جدید یعنی جعل حادثه برای ایجاد معلولیت نرفت و بازرسان همچنان برای اثبات جرم او تحقیق میکردند
تا اینکه پسر نوجوان اگلند به پلیس مراجعه کرد و اعتراف تکان دهنده ای انجام داد
او گفت پدرم مرا مجبور کرد که با شاتگان به پایش شلیک کنم!
شانون با پای قطع شده برای 15 سال به زندان افتاد

 

پرونده کلاهبرداری از بیمه عمر و از کار افتادگی

گزارش جعل برای دریافت سرمایه نقص عضو و معلولیت

معلولیت و نقص عضو در بیمه عمر
لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱