پوشش سرطان بیمه مان

ویدیوی پوشش سرطان و مبلغی که غرامت میده در بیمه عمر ایران بیمه مان

  • پوشش تمام سرطان ها غیر از سرطان پوست
  • مبلغ غرامت ارتباطی با میزان خرج شما برای بیماری ندارد و کل مبلغ بعنوان غرامت پرداخت می شود
  • کودکان زیر یکسال و افراد بالای شصت سال این پوشش را ندارند
  • سقف پوشش سرطان مبلغ سی میلیون تومان هست
  • درصد پوشش سرطان، نصف سرمایه فوت است
  • گزینه ای اختیاریست که نبودنش ، نفع خاصی ندارد و حتما توصیه می شود

برای مشاهده ویدیو فیلتر شکن خود را قطع کرده و صفحه را دوباره بارگذاری کنید