چرا همه بیمه عمر ندارند؟

داشتن بیمه عمر یکی از ضروری ترین کارهاییست که هر انسان بالغی باید حداقل برای خود و بعد برای همسر، فرزند و والدین خود لحاظ کند این را می دانیم و بارها در موردش صحبت کرده ایم. اما چرا با این وجود، هر کسی بیمه عمر ندارد و به سمت خرید آن گرایش نشان نمی دهد یا گاها از صجبت راجع به آن فراریست؟

دلیلش "ترس از مرگ" است. ترس از مرگ بزرگترین ترسی است که بشر می تواند داشته باشد. دست او نیست، ساختار ذهن و مغزش کاملا مخالف با مرگ طراحی شده و به هیچ عنوان نمی خواهد هم جهت با مرگ باشد. تفکر، برنامه ریزی، صحبت و هر گونه اقدامی که در راستای مرگ است او را می ترساند و فراری می دهد. 

هدف اصلی و نهایی از داشتن بیمه عمر، پرداخت سرمایه ای به بازماندگان است و سرمایه گذاری یا پرداخت هزینه های بیماری های صعب لاعلاج اهداف فرعی هستند اما از آنجا که بشر به شدت از این موضوع واهمه دارد، چندان نمی تواند در مورد هدف اصلی تفکر کند.

من اعتقاد دارم کسانی که به بیمه عمر تمایل نشان می دهند دید منطقی تری نسبت به زندگی و مرگ دارند و هراس کمتری از مرگ نشان می دهند. البته این را بصورت تجربی متوجه شدم. اغلب مشتریان ما از چنین دیدی برخوردارند همینطور به صورت تجربی متوجه شدم هنگامی که با برخی از آشنایان در مورد بیمه عمر صحبت می کنم بلافاصله بحث را عوض می کنند و یا نهایتا تنها به محاسبه ی سود حاصله و مقایسه ی آن با سرمایه گذاری های دیگر می پردازند.

قطعا شما که این مطلب را می خوانید تمایل دارید در مورد بیمه عمر بیشتر بدانید. بدین معناست که از مرگ کمتر می ترسید و منطقی تر به زندگی نگاه می کنید.