کلاهبرداری از بیمه عمر

پرونده های قتل برای کلاهبرداری و غرامت سرمایه فوت بیمه عمر

در سال 2004 مولی کلیتون همسرش را در یک حادثه رانندگی از دست داد. حداقل این چیزی بود که پلیس می دانست اما حقیقت دیگری نهفته بود. آقای کلیتون قرارداد بیمه عمر با سرمایه فوت 110 هزار دلاری داشت و زندگی این زوج به جایی رسیده بود که سریعا به این مبلغ نیاز داشتند. مولی همسرش را قانع کرد که طرحی برای مرگ جعلی او بکشند. آنها حاضر شدند بصورت شبانه یک جسد ناشناخته را از قبر بیرون آوردند و لباس های آقای کلینتون را با عجله تن او کردند. ماشین خود را به یکی از خیابانهای اطراف شهر بردند, جسد را در صندلی جلو گذاشتند و ماشین را به آتش کشیدند. پلیس با خودرو و جسدی سوخته مواجه شد و مدارک هویت اقای کلیتون و ماشین آقای کلیتون. مرگ اقای کلیتون ثبت شد و به مولی گزارش داده شد.

اما مطلبی که پلیس را مشکوک کرد اینبود که هیچ خط ترمز یا اثری از حادثه ی قبلی که منجر به اتش سوزی شود رخ نداده بود. لذا پرونده نیازمند بررسی بیشتر شد. بخصوص که پای بیمه عمر در میان آمده بود. بعد از بررسی متوجه شدند منبع اتش سوزی از موتور هم نبوده و در صندلی جلوی خودرو شروع شده. بدینصورت جسد برای بررسی دقیق به پزشکی قانونی فرستاده شد. با اولین ازمایشات مشخص شد جسد مربوط به یک زن است! پلیس بعدا فهمید که خانم مولی برای همسر خود جعل سند نیز کرده است. شناسنامه جدید و گواهینامه جدید! همچنین پس از مرگ جعلی همسرش دوست پسر جدیدش را به دو فرزند خود معرفی کرده که در واقع کسی نبود جز خود آقای کلیتون با موهای رنگ شده!

کلاهبرداری از بیمه عمر

پرونده قتل جعلی برای دریافت غرامت و سرمایه فوت بیمه عمر