دو اشتباه متداول خریداران بیمه عمر در انتخاب حق بیمه

 دو اشتباه متداول در خرید بیمه عمر

بصورت تجربی بعد از بررسی بیمه نامه های مشتریانی که قصد بستن بیمه عمر خود را دارند یا تقاضای تغییر در قرارداد دارند، متوجه شدیم، اغلب آنها هنگام سفارش بیمه عمر یکی از این دو اشتباه را مرتکب می شوند که اگر نماینده ، مشاوره ی درستی به آنها ندهد دیر یا زود از پرداخت مبالغ ماهیانه بیمه عمر خود خسته می شوند.


1- پرداختی ماهیانه ی بسیار بالا

بعنوان مثال با پرداخت ماهیانه پانصد هزار تومان، مبلغی که در انتهای 20 سال برگشت داده میشود میلیاردیست! و این مبلغ بسیار وسوسه انگیز است. اما واقعیت اینست که توان پرداخت چنین مبلغی بصورت ماهیانه برای بسیاری از خانواده ها سخت است. اگرچه چند سال دیگر همین پانصد هزار تومان مبلغ ناچیزی خواهد بود، اما مسئله اینست که بیمه شده نمی تواند همین چند سال اولیه را پرداخت کند. بعد از مدتی به او فشار می آید و ممکن است بیمه عمر، این پشتوانه ی مالی مهم خود را از دست بدهد.

2- پرداختی ماهیانه بسیار پائین

بعنوان مثال پرداخت ماهیانه بیست هزار تومان برای بیمه عمر بعد از ده سال حدود شش ملیون تومان دریافتی دارد. برای یک جوان مجرد خوب است، ولی برای کسی که سرپرست یک خانواده بزرگ است، به چشم نمی آید. گرچه این مبلغ می تواند بسیاری از گره های زندگی را باز کند. خوب می دانیم که چه وقت هایی لنگ همین چند ملیون تومان بودیم و در دسترسمان نبوده. اما ذهن بلند پروازانه ی انسان تمایل دارد از آینده ی خود تصوری ماورایی داشته باشد. لذا بسرعت ارزش چند ملیون تومان برایش هیچ می شود. حوصله اش سر میرود و عطای بیمه عمر را به لقایش می بخشد.

 

چه مبلغی مناسب است؟

همانطور که گفته شد پرداخت ماهیانه پانصد هزار تومان برای من زیاد است، اما برای برخی از مشتریانمان بیشتر از این ارقام هم کاملا قابل پرداخت است. همانطور که پرداخت ماهیانه بیست هزار تومان برای من و خانواده ام بسیار حوصله سر بر و کسالت آور است و برای بسیاری از مشتریان نوجوانمان کاملا مناسب است. برای بررسی دقیق و کامل پرداختی مناسب بیمه عمر برای شما و خانواده تان با ما تماس بگیرید.