بیمه عمر و صداقت هنگام خرید

اهمیت پر کردن صادقانه پرسشنامه بیمه عمر

دوستان توجه داشته باشید، هنگام پر کردن پرسشنامه بیمه عمر تمام بیماری ها را بیان کنید. اگر سابقه سرطان یا سکته دارید یا بیماری های مهمی چون دیابت دارید امکان بیمه شدن وجود ندارد. در اینصورت اگر به دروغ، بیمه شده سالم ذکر شود، هنگام دریافت غرامت، پرونده های پزشکی بررسی می شوند و غرامت پرداخت نمی شود. در ضمن درصورتی که مورد خیلی حاد باشد و برای چند مورد مختلف عدم صداقت وجود داشته باشد، ممکن است بیمه شده به عنوان کلاهبردار از بیمه معرفی شود که جزای کیفری دارد.

توضیحات