افزایش سقف تعهدات پوشش های بیمه عمر ایران

پوشش های بیماری های بیمه عمر ایران چند برابر شد

سقف پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه در بیمه عمر ایران:

قبلا پنج میلیون تومان بود الان شده بیست میلیون تومان 

 

سقف پوشش سرطان:

قبلا سی میلیون تومان بود الان شده پنجاه میلیون تومان

 

سقف پوشش بیماری های خاص:

قبلا بیست میلیون تومان بود الان شده پنجاه میلیون تومان

 

سقف پوشش نقص عضو:

قبلا صد میلیون تومان بود الان شده دویست و پنجاه میلیون تومان

 

yesyesyes​​​​​​​yes​​​​​​​yes​​​​​​​

 

به نظرم اون هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه عالی شده. پنج تومان کم بود واقعا.. امیدوارم بازم خبرای خوب بشنویم

صدور: 09212059746