بیمه عمر پس از زایمان

قانون بیمه زندگی مان پس از زایمان

بیمه عمر تازه مادرانبانوان عزیزی که تازه مادر شده اند، برای بیمه عمر شدن باید تا ۶ ماه پس از زایمان صبر کنند.اما برای کودک نیازی به این مدت نیست و از همان بدو تولد امکان سرمایه گذاری در بیمه عمر را دارند.