درصد افزایش حق بیمه عمر (ویدیو)

حق بیمه عمر زندگی مان هر سال تغییر می کند یا ثابت است

بصورت استاندارد هنگام صدور انواع بیمه عمر مانند بیمه زندگی مان و بیمه عمر سپاس بیمه ایران، هر سال  بیست درصد بعنوان درصد افزایش حق بیمه به حق بیمه های شما اضافه می گردد. یعنی اگر امسال بیمه عمری با مبلغ پرداختی ماهیانه حق بیمه دویست هزار تومان سفارش می دهید، سال بعد مبلغ حق بیمه شما 240هزار تومان خواهد شد و سال بعد از آن 288 هزار تومان و.. اما هر کس بنا بر بودجه و توانایی خود می تواند این درصد افزایش را کمتر کند. نکته قابل ذکر اینست که در صد افزایش سالیانه ی مبلغ حق بیمه از 20 درصد بیشتر نمی شود ولی درصدهای پایینتر قابل صدور است. با توجه به اینکه پیش بینی اوضاع مالیمان در آیندهامکان پذیر نیست، بیمه ایران این امکان را گذاشته که درصد افزایش هر سال قابل تغییر باشد. بعنوان مثال، یک بیمه شده در چند سال اول بیمه عمر خود درصد افزایش 20درصد دارد، ولی بدلایلی امکان پرداخت آن را در سال جدید ندارد، لذا درخواست می دهد و ما الحاقیه صادر می کنیم و درصد افزایش سالیانه و یا حق بیمه او را کاهش می دهیم (ولی بیش از 20درصد نمی توان افزایش داد). بر طبق تغییرات جدید درخواستی بیمه گذار، جدول جدید صادر شده و به او ارسال می شود. 

پیشنهاد ما بعنوان نمایندگی با سابقه بیمه ایران اینست که در بیمه عمر خود را با بیست درصد افزایش سفارش دهید و در سالهای بعد اگر نیاز به تغییر داشتید آن را کم کنید. 

گفتنیست که بیشتر متقاضیان بیمه با توجه به تورم زیادی که در کشور وجود دارد درخواست دارند مبلغ درصدافزایش سالیانه ی آنها به بیش از 20درصد افزایش یابد که این امکان وجود ندارد. بنا بر این برای این دوستان، بیمه عمر جانبی دیگری در کنار بیمه عمر قبلی صادر میکنیم که به مبلغ مورد نظرشان برسند. در بیمه ایران ، محدودیت صدور نداریم.

برای مذاکره، مشاوره و صدور آنلاین تماس بگیرید: واتس اپ، تلگرام، تلفن: 09212059746