سرمایه فوت بیمه عمر ایران

حداکثر سرمایه فوت در بیمه ایران چقدر است

طبق آخرین قوانین بیمه ای، حداکثر سرمایه فوت بیمه عمر پنج میلیارد تومان است.

چند نکته راجع به سرمایه فوت:

1- عامل اصلی تاثیرگذار در مبلغ سرمایه فوت و کلیه پوشش ها به مبلغ حق بیمه پرداختی شما بستگی دارد. اگر کسی ماهیانه یک میلیون تومان پرداختی بیمه عمر دارد، حدود سیصد میلیون تومان، پوشش سرمایه فوت می گیرد و نمی تواند در خواست پنج میلیارد سرمایه فوت را داشته باشد. بنابراین، این سقف ها و کف ها بیشتر برای اطلاع نمایندگان صدور است نه مشتری. بعنوان متقاضی بیمه عمر، ممکن است با این اعداد و ارقام گیج شوید و تصور کنید انتخاب سختی پیش رو دارید. بنابراین می توانید به خواندن مقاله ادامه ندهید و مذاکره و مشاوره مستقیم داشته باشید : 09212059746 واتس اپ تلگرام خانم صدقی

2-این مبلغ 5 میلیارد تومان سرمایه فوت، برای جمع همه بیمه هاییست که در همه شرکت های بیمه دارید. اگر 5 بیمه عمر دارید که سرمایه فوت هر کدام یک میلیارد تومان است، نمی توانید یک بیمه عمر جدید اضافه کنید. چرا که مجموع سرمایه فوتی که در بیمه مرکزی دارید 5 میلیارد است و به سقف رسیده است. دقت کنید این سقف، برای همه بیمه های عمر شما از همه شرکت های بیمه است. مثلا سرمایه فوت شما در بیمه عمری که از بیمه ایران خریدید دو میلیارد تومان باشد، و سرمایه فوت شما از بیمه عمری که از بیمه سامان خریده اید یک میلیارد تومان باشد، و سرمایه فوتی که از بیمه ملت خریده اید یک میلیارد دیگر باشد. جمع پنج میلیارد سقف سرمایه فوت پر شده است.

3- اگر سقف مجموع سرمایه فوت شما در بیمه هایی که از بیمه ایران خریدید، بیش از سه میلیارد تومان شود، می بایستی توان مالی خود را در پرداخت حق بیمه های مربوطه به نظر بیمه گر برسانید. یعنی با مدارکی نشان دهید که مبلغ حق بیمه هایتان، کمتر از هشتاد درصد درآمد ماهیانه است.

پیروز باشید.