پرونده کلاهبرداری از بیمه عمر

سرباز ارتش امریکا، قاتل، تروریست و کلاهبردار بیمه عمر

در سال 2011 اسحاق عگیوگی که سرباز ارتش بود، متوجه خفگی منجر به فوت همسر باردارش دردری و کودک متولد نشده شان شد و ازین بابت 400 هزار دلار بیمه عمر و 100 هزار دلار بیمه مخصوص مراسم به خاکسپاری از طرف ارتش امریکا بدست آورد.

جسد دیدری 24 ساله در جولای 2011 در آپارتمانش واقع در فورت استوارت پیدا شد. اما کالبد شکافی ارتش دلیل مرگ را بدرستی متوجه نمی شد. بر اساس تست های پزشکی بیشتر و دقیقتر دلیل مرگ، خفگی یا گیر کردن جسمی خارجی در حلق عنوان شد. اما آثار کبودی نیز دور مچ دست های دیدری دیده می شد. اسحاق اذعان داشت که این کبودی ها بدلیل ارتباطات طبیعی بین او و دیدری که ساعاتی قبل از حادثه رخ داده است بوجود امده است.

اما تحقیقات بیشتر نشان داد اسحاق ساعاتی قبل از فوت دیدری به دوست دختر خود پیغام داده که بزودی مبلغ هنگفتی بدستمان خواهد رسید. همسایگان نیز گزارش دادند که اسحاق و دیدردی بدلیل خیانت اسحاق، با یکدیگیر مشاجره داشتند و در پی جدایی بودند.

 

تحقیقات جدی شد و پرده از راز بزرگی برداشت. اسحاق و دو سرباز دیگر یک گروه ترورویستی ایجاد کرده بودند به نام fear که مخفف _تا ابد پایدار، همیشه آماده است و هدف آنها ضربه به دولت از طریق بمب گذاری، ایجاد بیماری های همگانی و کشتار جمعی از طریق مسموم کردن میوه سیب و همچنین ترور رئیس جمهور بودند. اسحاق مبلغ بیمه عمر دیدری را برای سرمایه گذاری در این گروه تروریستی نیاز داشت و بهمین دلیل همسر و فرزند خود را به قتل رسانده بود. در این میان اسحاق، دو غیر نظامی دیگر را نیز کشته بود که دلیل آن را اطلاعات زیاد آنها راجع به گروه تروریستیش عنوان کرد. اسحاق برای حبس ابد به زندان فرستاده شد

کلاهبرداری از بیمه عمر و قتل

گزارش کلاهبرداری از بیمه عمر سرباز تروریست

لگوی بیمه ایران نمایندگی ایزدی کد ۵۸۴۱